Cercetare - libertate si proprietate

Share:

LIBERTATE ECONOMICĂ ŞI PROPRIETATE. IMPLICAŢII PRIVIND REFORMELE INSTITUŢIONALE DIN ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ

Grant PN-II-IDEI, faza I, 2007

director: conf. univ. dr. Cosmin Marinescu

Sinteza raportului de activitate asupra proiectului de cercetare Libertate economică şi proprietate. Implicaţii privind reformele instituţionale din România şi Uniunea Europeană, trebuie să pornească de la recunoaşterea naturii întregului demers analitic întreprins, şi anume cercetarea fundamentală în domeniul ştiinţei economice.

Succesul acţiunii umane depinde în mod fundamental de idei, de modul în care ele dau sens construcţiilor mentale prin care interpretăm lumea. Însă nu toate ideile sunt la fel de bune pentru desăvârşirea unei societăţi paşnice şi prospere. Importanţa ideilor pentru destinul lumii face ca omul de ştiinţă să aibă datoria - de conştiinţă - de a discerne între ideile corecte şi cele incorecte. Considerăm că, în noianul de idei al civilizaţiei umane, ideile ştiinţifice - corecte - reprezintă chintesenţa structurii logice a minţii umane şi, în acelaşi timp, adevărul despre lume, care poate fi descoperit de om.

Istoria omenirii apare ca istorie a luptei pentru libertate ori pentru subminarea libertăţii în societate. „Puterea libertăţii" sau „libertatea puterii"? - iată întrebarea ultimă căreia trebuie să îi facă faţă, fără echivoc, filozofia politică şi ştiinţa economică. Or însăşi părăsirea logică a unui astfel de echivoc deschide calea binefacerilor învăţăturii economice şi posibilitatea de a gândi societatea astfel încât ordinea sa instituţională să fie etică, dreaptă şi - în corolar - să genereze prosperitatea dorită. Spunem „în corolar" deoarece „spiritul" capitalismului este unul al libertăţii personale, nu neapărat al prosperităţii materiale şi al acumulării de capital, care sunt însă tot produsele libertăţii. Asemeni lui Tocqueville, nu credem că adevărata dragoste de libertate s-a născut numai din simpla apreciere a bunurilor materiale pe care ea le procură.

Share: