Pentru studenti - economie

Share:

ECOL vă recomadă:

 

Pentru cursul de MICROECONOMIE:

 

De ce "costul de oportunitate" nu poate fi niciodată zero...

Eu, Creionul. Arborele meu genealogic

Mitul "criteriului eficienţei" în ştiinţa economică

De ce utilitatea marginală nu poate fi niciodată negativă

Cine este întreprinzătorul şi ce întreprinde acesta

Mitul monopolului natural

Economie în poveşti de citit la gura sobei

 

La cursul de Microeconomie, modul economic de gândire îşi poate găsi sprijin în tratarea următoarelor subiecte, respectiv teme de eseu:

1. Principiul "mâinii invizibile" - de la egoism la cooperare socială

2. Proprietatea privată - stimulent esenţial în economia de piaţă

3. Alocarea resurselor şi piaţa: problema calculului economic

4. Întreprinzătorul şi activitatea antreprenorială

5. Preţuri şi costuri: cine influenţează pe cine?

6. Monopolul - eşec al pieţei?

 

 

Pentru cursul de MACROECONOMIE:

 

Lucrările publice înseamnă impozite

Despre "binefacerile" salariului minim

Muncă, şomaj şi asigurări sociale

Moneda şi sistemul monetar

Recesiune şi relansare economică. Şase erori ale teoriei mainstream

Sursele creşterii economice: scurtă reevaluare

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

I. Cărţi

1. BALCEROWICZ, Leszek - Libertate şi dezvoltare, Editura Compania, Bucureşti, 1998;

2. BASTIAT, Frédéric - Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, Editions Romillat, Paris, 1993, online la: http://www.econlib.org/library/Bastiat/BasEss1.html pentru varianta în limba engleză;

3. BLOCK, Walter - Pledoarii imposibile, Editura Nemira, Bucureşti, 1998, online la: http://misesromania.org/175/;

4. BLOCK, Walter - Reconstrucţia Libertăţii, Libertas Publishing, Bucureşti, 2008;

5. FRIEDMAN, Milton - Capitalism şi libertate, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995;

6. FRIEDMAN, Milton - Liber să alegi. Un punct de vedere personal, Editura All, Bucureşti, 1998;

7. GLĂVAN, Bogdan - Instituţii monetare comparate, Editura Universitară "Carol Davila", Bucureşti, 2005;

8. GWARTNEY, James; STROUP, Richard; LEE Dwight - Liberalismul economic. O introducere, Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, online la: http://oldfraser.lexi.net/publications/books/econ_prosp/;

9. HAYEK, Friedrich A. von - Drumul către servitute, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997;

10. HAYEK, Friedrich A. von - Denaţionalizarea banilor, Libertas Publishing, Bucureşti, 2006;

11. HAZLITT, Henry - Economia într-o lecţie, Editura Libertas Publishing, Bucureşti, 2006, online pe ECOL;

12. HAZLITT, Henry - The Failure of the "New Economics". An Analysis of Keynesian Fallacies, D. van Nostrand Company Inc., Princeton, 1959, online la: http://www.mises.org/books/failureofneweconomics.pdf;

13. HEILBRONER, Robert - Filosofii lucrurilor pământeşti, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993;

14. KEYNES, John Maynard - Teoria folosirii mâinii de lucru, a dobânzii şi a banilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;

15. MARINESCU, Cosmin (coord.) - Capitalismul. Logica libertății, Editura Humanitas, București, 2013.

16. MENGER, Carl - Principiile Economiei, Centrul pentru Economie şi Libertate, 2010;

17. MISES, Ludwig von - Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966, online la: http://misesromania.org/43/;

18. MISES, Ludwig von - Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de mâine, Edit. Nemira, Bucureşti, 1998, online la: http://misesromania.org/162/;

19. PANĂ, Marius-Cristian - Educaţie şi libertate. Repere instituţionale ale dezvoltării, Editura ASE, Bucureşti, 2011;

20. POHOAŢĂ, Ion - Capitalismul. Itinerare economice, Editura Polirom, Bucureşti, 2000;

21. ROTHBARD, Murray N. - America's Great Depression, The Ludwig von Mises Institute, 2000, online la: http://www.mises.org/rothbard/agd.pdf ;

22. ROTHBARD, Murray N. - Ce le-a făcut statul banilor noştri?, Institutul Ludwig von Mises România, Bucureşti, 2005, online la: http://mises.ro/233/ şi http://www.mises.org/rothbard/rothmoney.pdf

23. SAY, Jean-Baptiste, - A Treatise on Political Economy, http://www.econlib.org/library/Say/sayT.html;

24. SMITH, Adam - Avuţia naţiunilor. Cercetare asupra naturii şi cauzelor sale, Editura Universitas, Chişinău, 1992, online la: http://www.econlib.org/library/Smith/smWN.html, pentru varianta în limba engleză;

 

II. Manuale universitare şi culegeri de aplicaţii

Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice - Economie, ediţia a şaptea, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice - Dicţionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 2003;

Colectivul Catedrei de Economie şi Politici Economice - Economie. Aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

HEYNE, Paul - Modul economic de gândire, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1991;

MANKIW, Gregory - Principles of Economics, Harcourt Brace & Company, 1998;

PANĂ, Marius-Cristian - Economie. Aplicaţii, ediţia a-II-a, Editura ASE, Bucureşti, 2006;

STAICU, Gabriel - Microeconomics. Applications, Editura ASE, Bucureşti, 2007;

STAICU, Gabriel, POPESCU, Anisia - Macroeconomics. Applications, Editura ASE, Bucureşti, 2008.

 

La cursul de Macroeconomie, modul economic de gândire îşi poate găsi sprijin în tratarea următoarelor subiecte, respectiv teme de referat (eseu):

1. Marea Depresiune din '29-'33: cine sunt vinovaţii?

2. De ce pe piaţa liberă nu poate exista decât şomajul voluntar?

3. Paradoxul economisirii: unde greşeşte Keynes?

4. Deficitul bugetar şi datoria publică: raţiuni politice şi implicaţii economice

5. Inflaţie vs. şomaj. Care este răul mai mare?

6. Politica fiscală: între impozitul progresiv şi cota unică

7. Criza economică actuală şi politica banilor ieftini

8. Determinantele instituţionale ale dezvoltării economice

9. România în Uniunea Europeană: de la plan la piaţă?

10. Globalizarea - criza globală a statului dirijist?

 

Întocmirea referatului va ţine seama de unele condiţii, după cum urmează:

1. dimensiune: 4 pagini, Times New Roman, font 12, interspaţiere la 1,5 rânduri;

2. tratarea punctuală, nedisimulată, a problematicii formulate în titlul referatului;

3. referiri în text, eventual în notele de subsol, la lucrările incluse în bibliografie;

4. inserarea, în final, a 2-3 paragrafe care să conţină opiniile autorului referatului cu privire la tema aleasă;

5. bibliografia să conţină minimum 5 autori, cel puţin 3 dintre aceştia aflaţi în lista Bibliografie I (Cărţi).

Share: