Reglementarea "liberalizării" şi blocajul pieţei funciare

Share:
Începând cu luna aprilie au intrat în vigoare o serie de reglementări privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan. Măsura a fost iniţiată cu scopul de a contracara efectele „liberalizării” tranzacţiilor cu terenuri către cetăţenii străini. Conform evoluţiilor de până acum, măsura poate fi considerată un „succes”: piaţa este blocată, aşa că nu se mai poate vorbi despre liberalizare. Explicaţia este foarte simplă şi o anticipam într-o postare anterioară: reglementarea a introdus o birocraţie complicată şi costisitoare pentru proprietar. Acesta este un exemplu elementar de neînţelegere a semnificaţiilor pieţei. Reflectă, de asemenea, efectele negative ale unui set de reguli inadecvate intereselor proprietarilor.

Piaţa, chiar şi cea funciară, funcţionează cel mai bine atunci când proprietarii sunt liberi să transfere terenurile către cele mai bune utilizări, având costuri monetare şi de altă natură cât mai reduse.
Share:

Publicat de