rizzo

Share:
Analizele asupra crizei actuale sunt aproape fără excepţie formulate în termeni macroeconomici, însă - în opinia lui Mario Rizzo - atât cauzele, dar mai ales remediile acesteia sunt de natură microeconomică. Intervenţiile statului, bazate pe termenii agregaţi ai viziunii macro, riscă acum să inhibe tocmai acest proces microeconomic de corecţie şi realocare a resurselor.
Share:

Publicat de