critical review

Share:
Ultimul număr al Critical Review găzduieşte un extraordinar simpozion asupra crizei economice din prezent, cu contribuţii care analizează toate aspectele acuzate că au condus, într-un fel sau altul, la recesiunea actuală : politica monetară, politica de reglementări financiare (inter)guvernamentale, companiile financiare de stat, instrumentele derivate.
Share:

Publicat de