capital educational

Share:
Strategiile nerealiste ale dezvoltării economice prin creşterea stocului de capital educaţional au dus la supraeducare. Aceasta este consecinţa stimulentelor subvenţionării şi reglementării. Din acest motiv, sistemul educaţional şi piaţa muncii funcţionează pe direcţii paralele: birocraţia şcolară prosperă iar piaţa muncii „penalizează” absolvenţii şi angajatorii.
Share:

Publicat de