reforma statului

Share:
Mult trâmbiţata restructu­rare sau reformare a sta­tu­lui, cum îi place pre­şedintelui să o popularizeze în discursurile televiza­te, este sublimă, dar lipseşte cu de­să­vârşire. Dovadă: pe primele două luni din 2010 veniturile bugetare au scăzut cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce cheltuielile au crescut cu 5,8%.
Share:

Publicat de