Reţeta haosului planificat

Share:
Riscul de contagiune a crizei datoriei publice în rândul ţă­rilor PIIGGS nu a în­ro­şit doar liniile telefonice de la Bru­xel­les, ci a provocat un fior şi în rândul oficialilor de la Washing­ton şi Tokyo, cele mai îndatorate gu­verne extraeuropene. Cursul euro a cunoscut o nouă de­preciere, iar investitorii au început să-şi retragă plasamentele din Europa. Bogdan Enache, despre "reţeta haosului planificat": stat asistenţial supraponderal, productivitate scă­zută, deficite de cont curent ridicate şi creşterea ne­sustenabilă a cheltuielilor guvernamentale.
Share:

Publicat de