Stimulentele contează...

Share:
Unul dintre principiile complet ignorate în ultima vreme, a se vedea campania împotriva contrabandei, este importanţa stimulentelor pentru acţiunea umană. Se constată în ultima perioadă migraţia tot mai multor firme către „paradisuri fiscale”. Care ar putea fi explicaţia, alta decât aceea care vizează lăcomia întreprinzătorilor care nu vor să „împartă” profitul cu semenii lor via bugetul statului? Impozitul forfetar, incertitudinea care afectează regimul fiscal, gradul de reglementare, lupta împotriva evaziunii prin înăsprirea fiscalităţii sunt doar câteva dintre răspunsuri.
Share:

Publicat de