Protejarea depozitelor bancare prin Constituţie

Share:
Puse în faţa unor regimuri fiscale deja împovărătoare pentru economiile lor, a dificultăţilor în atragerea de venituri suplimentare şi a unor cheltuieli publice crescânde, statele europene încep să recurgă la încălcări ale proprietăţii private pentru a-şi acoperi, temporar, deficitele. Din acest motiv, F9 propune luarea în considerare în cadrul procesului de revizuire a Constituției modificarea art. 44 și a art. 135 din Constituție în sensul includerii în obiectul proprietăţii private, garantate de Constituție, a depozitelor în bănci, indiferent de scadenţa depozitelor, a contribuţiilor la fonduri de pensii private (obligatorii sau facultative), a portofoliilor de active financiare şi a altor deţineri financiar-bancare.
Share:

Publicat de