Toate intrarile din anul 2009

„Economistul recent”: între relativismul ştiinţific şi recursul la etică

„Economistul recent”: între relativismul ştiinţific şi recursul la etică

[Textul de faţă este varianta actualizată a studiului publicat în Revista Oeconomica] În evoluţia societăţii, ideile sunt fermenţii esenţiali ai oricărei schimbări. Nu există legi implacabile ale istoriei iar viitorul nu este scris nici în stele şi, spre „deliciul" cantitativiştilor (macro) contemporani, nici în modelarea cibernetico-economică, devenită moda sterilă a jurnalelor de economie - în care tocmai economia este specia ştiinţifică pe cale de...

Citeste mai departe
Instituţia proprietăţii private

Instituţia proprietăţii private

[Textul de faţă este parte a notelor de curs "Instituţii politice şi economice", mai 2005] Ideea uzuală este că proprietate înseamnă un obiect (fizic) de care proprietarul poate dispune după cum crede de cuviinţă. Cu o astfel de idee în minte nu am ajunge însă prea departe în studiul teoretic al chestiunii. Esenţiale sunt relaţiile dintre indivizi. Ele privesc acţiunile pe care un individ le poate întreprinde şi felul în care ceilalţi trebuie să se raporteze...

Citeste mai departe
The Modern Economist: Scientific Relativism and Ethics

The Modern Economist: Scientific Relativism and Ethics

In the evolution of society, ideas represent the essential engine of each and every change. There are no implacable rules of history and the future is neither written in stars nor in economics and cybernetics modelling, that had become the sterile fashion of economic journals – journals in which economics is the endangered scientific species. History as well as future development of events, was and will be determined by ideas, being them false or true..

Citeste mai departe
The Institution of Private Property

The Institution of Private Property

The usual idea is that property means a physical object which the owner can use as he pleases. But with such an idea in mind we are not getting very far in the theoretical study of the matter. What is essential for property is the relationships between individuals that it creates. They pertain to the actions that an individual can take and the way the others have to relate to these actions. Property is a bundle of rights. I have the right to cut a ball into pieces, to inflate or deflate it, but I do not have the right...

Citeste mai departe
Anatomia avantajului competitiv: cu mască, fără mască!

Anatomia avantajului competitiv: cu mască, fără mască!

[Textul de faţă este varianta actualizată a studiului publicat în Revista Oeconomica] În literatura economică, logica avantajului competitiv constituie, în continuare, subiectul a numeroase controverse. Cele mai frecvente raţionamente din domeniul comerţului internaţional invocă „avantajele competitive" deţinute de o industrie sau alta în vederea justificării poziţiilor economice ale acestor industrii dar, mai ales, în vederea justificării politicilor naţionale...

Citeste mai departe
The Face of Competitive Advantage, With and Without a Mask

The Face of Competitive Advantage, With and Without a Mask

According to the orthodox theory of international trade, the argument of selective industrial policy means the state capability of identifying competitive advantages and to exploit them. In this approach, I want to emphasize the necessity of a critical reconsideration of the "competitive advantage" and "national competitiveness", and also of the implications deriving from these concepts over public policy. First of all, I analyzed the scientifically basis of competitiveness: on the free market,...

Citeste mai departe
Sursele creșterii economice: scurtă reevaluare

Sursele creșterii economice: scurtă reevaluare

Analiza cauzelor fundamentale ale creşterii economice este importantă din cel puţin două motive. Primul, orice teorie care se axează doar pe analiza variabilelor de proximitate, fără înţelegerea forţelor care stau la bază, ar fi incompletă. Al doilea, dacă motivul studierii creşterii economice îl reprezintă creşterea performanţelor şi a nivelului de trai, înţelegerea cauzelor fundamentale este esenţială, deoarece este mult mai greu să tratezi simptomele unei maladii fără cunoaşterea...

Citeste mai departe