Toate intrarile din anul 2010

The Economic Jerry-built of Optimal Taxation: Progressive vs. Flat Tax

The Economic Jerry-built of Optimal Taxation: Progressive vs. Flat Tax

This essay, as shown by the title itself, represents an invitation to the so full of passions and controversies taxation area. The idea is to discover the economic science potential to „prescribe" an optimal taxation, both in taxation system (progressive vs. flat tax) and in taxation burden. I am going to demonstrate the myths of many popular ideas from the economic theory and public opinion: on the one side, that flat tax is the best way against fiscal discrimination and welfare redistribution in society,...

Citeste mai departe
Early Romanian Liberal Views Reflected in Regnault

Early Romanian Liberal Views Reflected in Regnault

The main aim of the paper is to get an insight into the early Romanian liberal mind as reflected by Regnault. Many of the pages of Regnault's book are cut-and-paste work. He is using books written by Romanian authors, as well as French sources. However, his work is interesting as a snapshot of a new cast of mind, which is taking shape in the Romanian Principalities.

Citeste mai departe
Vederile liberalilor români potrivit lui Regnault

Vederile liberalilor români potrivit lui Regnault

Pro captu lectoris habent sua fata libelli [1]. „Cărţile au un destin care depinde de capacităţile de înţelegere ale cititorilor”; în termenii de azi, am zice „de mentalităţile” cititorilor. Nimic nu se potriveşte poate mai bine cu aceste cuvinte ale autorului roman decât Histoire politique et sociale des principautés danubiennes. Cartea este, pe de o parte, un tablou al mentalităţii de la 1848 din ţările române, iar, pe de altă parte, a avut chiar...

Citeste mai departe
Moneda şi sistemul monetar

Moneda şi sistemul monetar

Textul de faţă este parte a capitolului „Piaţa monetară” din Manualul de Economie al Catedrei de Economie şi Politici Economice, ediţia a şasea, apărută în urmă cu mai mulți ani [i], în 2003. Publicăm, cu titlul de mai sus, abordarea respectivă, pe de o parte cu gândul la o mai bună şi mai cuprinzătoare documentare a studenţilor noştri şi, pe de altă parte, pentru a completa şi continua, sperăm, dezbaterea de teorie monetară iscată aici în...

Citeste mai departe
Muncă, şomaj şi asigurări sociale

Muncă, şomaj şi asigurări sociale

1 Mai a încetat demult să mai fie o sărbătoare a drepturilor cîştigate de către muncitori, întrucît nu este nimic de sărbătorit (şi s-a transformat într-o sărbătoare a primăverii cu mici şi bere). ”Lupta de clasă” care a marcat secolul XX, s-a sfîrşit prin revolta oamenilor muncii împotriva propriilor "victorii", care s-au dovedit a nu fi recompense binemeritate, ci cadouri otrăvite. Eliminarea competiţiei de pe piaţa muncii prin transformarea...

Citeste mai departe
Libertate şi performanţă economică în analiza indicatorilor dezvoltării

Libertate şi performanţă economică în analiza indicatorilor dezvoltării

Scopul studiului de faţă este de a identifica gradul în care libertatea economică se corelează cu indicatorii dezvoltării, aşa cum sunt reflectaţi aceştia în datele statistice şi rapoartele întocmite de diferite organizaţii. În acest sens, considerăm utilă descrierea modului în care sunt concepuţi indicatorii dezvoltării şi a componentelor acestora în raport cu finalitatea urmărită prin utilizarea ILE. Abordarea este subsumată înţelegerii faptului...

Citeste mai departe