Toate intrarile din anul 2011

Educaţia: de la instituţiile familiei la etatizare

Educaţia: de la instituţiile familiei la etatizare

Rolul educaţiei în plan individual şi social nu constituie o descoperire a omului modern. De la educaţia realizată în conformitate cu valorile morale ale familiei – fundamentată pe alegere – până la educaţia modernă – consecinţă a coerciţiei guvernamentale, motivaţia educării a fost aceeaşi: rolul formator al educaţiei pentru individ în sine dar şi ca fiinţă socială. Ceea ce caracterizează diferit evoluţia în timp a educaţiei este transformarea procesului...

Citeste mai departe
Utopia anarho-libertariană: problema Godefridi

Utopia anarho-libertariană: problema Godefridi

Într-un text publicat în 2006 [1], Drieu Godefridi [2] se angajează într-o critică a curentului libertarian – în special a ramurii anarho-capitaliste - încadrîndu-l printre ideologiile utopice. Deși ar fi destule de spus despre înțelesul unor astfel de termeni, ca anarhism sau utopie, expunerea de față nu își propune să se transforme într-o dispută semantică. Pe de altă parte, nici nu încercăm să ridicăm la fileu probleme fundamentale ale...

Citeste mai departe
Deficitul şi datoria publică. Unde suntem? Încotro ne îndreptăm?

Deficitul şi datoria publică. Unde suntem? Încotro ne îndreptăm?

Pentru guvernele ţărilor democratice, comportamentul tipic al ultimelor decenii a fost și este legat de binomul, aparent de neseparat, impozite - cheltuieli. Atitudinea tipică este, în primul rând, de a cheltui bani pe programe vrednice sau, de cele mai multe ori, nevrednice, indiferent dacă veniturile care ar trebui generate de respectivele cheltuieli se mai concretizează sau nu. Spre deosebire de cei pe care îi impozitează, statul niciodată nu rămâne fără bani, el se poate împrumuta...

Citeste mai departe
Educaţia de piaţă şi libertatea individuală

Educaţia de piaţă şi libertatea individuală

Asocierea dintre educaţie şi relaţiile de piaţă reprezintă încă o „blasfemie” în majoritatea ţărilor lumii ale căror sisteme educaţionale sunt dominate de intervenţionismul guvernamental. Susţinătorii extinderii relaţiilor de piaţă în acest domeniu al vieţii omului şi societăţii utilizează, în mod frecvent, două argumente: unul general, de natură juridică, şi altul specific, economic. Primul se referă la dreptul pe care îl au părinţii de a se ocupa...

Citeste mai departe
Foreign Aid - leacul Lumii a Treia?

Foreign Aid - leacul Lumii a Treia?

Într-o lume ce se doreşte a fi tot mai democratizată - cu sau, mai degrabă, fără voia celor vizaţi - intervenţionismul global(izat) îşi dezvăluie noi şi noi faţete. Unele însoţite de agresiune, altele de compasiune şi suport financiar [1]. Aici ne vom referi doar la acea politică a solidarităţii internaţionale intitulată cu o oarecare preţiozitate asistenţa financiară externă. În cadrul acestui studiu îmi propun să ofer o analiză critică a politicilor de asistenţă...

Citeste mai departe
Ce este Thatcherismul şi ce a însemnat el în Marea Britanie?

Ce este Thatcherismul şi ce a însemnat el în Marea Britanie?

Pe 5 mai 1990, în cadrul unei conferinţe în Colorado, Margaret Thatcher susţinea un discurs care este considerat de unii ca fiind al doilea discurs ca însemnătate după cel a lui Churchill. În cadrul conferinţei, Margaret Thatcher aducea în prim plan, pe lângă problema invaziei Irakiene în Kuweit, problemă curentă vremii, ideea de nouă comunitate globală (new global community) unde, pe lângă protecţia mediului, politica de dezvoltare...

Citeste mai departe
Miracolul economic italian

Miracolul economic italian

După cel de-al Doilea Război Mondial, țările care au avut creșterile economice cele mai spectaculoase au fost, aparent paradoxal, țările învinse și a căror industrie a fost grav afectată: Germania și Italia. 85% din marina comercială a Italiei a fost distrusă, 1/3 din căile ferate și 1/5 din platformele industriale. În Germania 20% din clădirile rezidențiale, din care 50% în orașele majore au fost distruse, 90% din rețeaua de căi ferate era fie distrusă, fie imposibil de utilizat,...

Citeste mai departe
Acțiunea umană: perspectiva Școlii Austriece, Rothbard și praxeologia

Acțiunea umană: perspectiva Școlii Austriece, Rothbard și praxeologia

Cartea cu titlul de mai sus, publicată în acest an la Editura Institutul European, este o colecție de eseuri despre praxeologie, care își propun analiza metodologiei Școlii Austriece, ignorată mult timp în mediile academice naționale și internaționale. Acest volum se axează în general pe explicarea ideilor filosofice austriece și a principiilor metodologice asociate acestei perspective. Ca atare, studiile cuprinse în această lucrare nu își propun tratarea exhaustivă...

Citeste mai departe
Human Action: Perspective of the Austrian School, Rothbard and Praxeology

Human Action: Perspective of the Austrian School, Rothbard and Praxeology

The book with the above-mentioned title is a collection of essays on praxeology, which aim to analyse of the methodology of the Austrian School, long time ignored within national and international academic circles. This volume generally focuses on providing an explanation for the Austrian philosophical ideas and for the methodological principles associated with this perspective. Thus, the studies included in this paper don’t have as a purpose the exhaustive treatment of the Austrian School topics,

Citeste mai departe