Toate intrarile din anul 2012

Întreprinzătorii în relația cu statul: The Good, the Bad and the Ugly

Întreprinzătorii în relația cu statul: The Good, the Bad and the Ugly

Indiferent de situația economică și indiferent de care parte a spectrului politic ne aflăm – dacă putem vorbi de un spectru politic autentic în România – creșterea nivelului de investiții și încurajarea întreprinzătorilor e una din mantrele pe care le auzim în permanență. Liniile directoare în privința posibilităților de stimulare a acestui domeniu de activitate sunt cu generozitate trasate de Uniunea Europeană. Deși nici opinia publică, nici factorii...

Citeste mai departe
Reforma statului: perspectivă economică

Reforma statului: perspectivă economică

Reforma statului constituie unul din cele mai importante obiective ale autorităţilor. Dacă aspectele politice şi administrative ale acestei reforme sunt mai mult discutate, transformarea rolului economic al statului se bucură de mai puţină atenţie. Principalele elemente ale proiectului de modernizare a statului român sunt: modificarea constituţiei şi unicameralismul; reforma electorală; restructurarea agenţiilor guvernamentale şi raţionalizarea cheltuielilor publice; regionalizarea şi descentralizarea...

Citeste mai departe
Despre libertate, lege și economia austriacă

Despre libertate, lege și economia austriacă

“Libertatea nu este o stare naturală, ci un produs al civilizaţiei, ea nu s-a născut dintr-un proiect. Instituţiile libertăţii nu au fost întemeiate pentru că oamenii ar fi prevăzut beneficiile pe care ea le-ar aduce. Însă o dată recunoscute avantajele ei, omul a început să perfecţioneze şi să extindă domnia libertăţii, cercetând în acest scop funcţionarea unei societăţi libere” (Hayek, 1998:78). Economiştii austrieci sunt cei mai în măsură să fie...

Citeste mai departe
Domnul Manager = Tovarăşul Director

Domnul Manager = Tovarăşul Director

În mândra teorie economică găsim o porţiune numită „teoria firmei”/„teoria întreprinderii”. Unde firma/întreprinderea nu reprezintă, pur şi simplu, un spaţiu fizic, populat de un mănunchi de maşinării (adică bunuri de capital, de complexităţi şi specificităţi variabile) manevrate de muncitori (de variate niveluri de pregătire profesională şi ierarhice). Firma, aşa cum nu au izbutit prea mulţi economişti să o dibuiască principialmente (ultrasimplificând-o,...

Citeste mai departe
The State Reform: an Economic Perspective

The State Reform: an Economic Perspective

The state reform is one of the most important objectives for the authorities. If the political and administrative aspects of this reform are more often brought into discution, the transformation of the state’s economic role is not given the same amount of attention. The transition from a planned economy to a free market economy implies a complete transformation of the economic processes and institutions. In order to be functional, the free market economy needs another type of state than the communist one

Citeste mai departe
Taxa de solidaritate ucide solidaritatea

Taxa de solidaritate ucide solidaritatea

Nu cu mult timp în urmă, a reapărut în spaţiul public o iniţiativă fiscală referitoare la impozitarea cu 1% a marilor averi. Este vorba despre taxarea acelor averi care depăşesc 450.000 de euro. Ca orice iniţiativă „benefică” a devenit rapid asimilată de guvernanţii actuali. Unui guvern nou îi stă bine afişând iniţiative noi, moderne, „progresiste”. Merită analizată această propunere măcar din solidaritate cu ideea dezbaterii. Nu mai adaug aici că...

Citeste mai departe
On Liberty, Law and Austrian Economics

On Liberty, Law and Austrian Economics

Referring to the classical and healthy principles of the pure liberalism, F.A. Hayek offers us, in his book “The Constitution of Liberty”, one of the most beautiful images of a world based on spontaneous order, natural institutional evolution and free market. The first theories on the concept of liberty were developed especially in the 18th century, in England and France, but only the British territory was going to discover the true essence of this theory. In this way, two traditions about the theory of...

Citeste mai departe
Injecţie masivă de lichiditate din partea BCE – care sunt efectele?

Injecţie masivă de lichiditate din partea BCE – care sunt efectele?

În data de 21 decembrie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a declanşat cea mai mare operaţiune de lichiditate desfăşurată de aceasta până în prezent. Mai exact, instituţia europeană cu sediul în Frankfurt a creditat băncile comerciale cu suma record de 489 miliarde de Euro pe o perioadă de 3 ani, la o dobândă de 1%. Deşi s-a discutat extensiv în presă despre acţiunea BCE, efectele economice ale acestui tip de „soluţie de ieşire din criză” au fost oarecum...

Citeste mai departe
Cât de sigur mai este “cel mai sigur” plasament financiar?

Cât de sigur mai este “cel mai sigur” plasament financiar?

Turbulenţele ultimilor patru ani au făcut din aur un reper de ultimă instanţă. Doar că inovaţia financiară, practicată pe scară largă de marile instituţii financiare transnaţionale şi de băncile centrale, pune sub semnul întrebării certitudinile oferite de hârtiile care au la bază metalul preţios, şi readuc în plin plan aurul fizic. Lehman Brothers sau Grecia sunt doar două dintre bornele care au marcat drumul aurului de-a lungul ultimului deceniu, de la mai puţin de 400 la peste...

Citeste mai departe
Libertatea economică în China - o copie... originală

Libertatea economică în China - o copie... originală

Lungul trend ascendent al economiei Chinei, acum intrat în cea de-a patra decadă, este un eveniment major în istoria economică a omenirii. În ultimii patruzeci de ani, China a realizat creşteri însemnate în întreaga sferă a bunăstării materiale. Nu este cunoscut în istorie un alt exemplu în care un număr aşa de mare de oameni să scape mai rapid de sărăcie. Impresionanta creştere economică din China este vizibilă pe numeroase pieţe internaţionale, de la...

Citeste mai departe
How Secure is “the Most Secure” Financial Investment?

How Secure is “the Most Secure” Financial Investment?

The turbulences of the last four years turned gold into a last resort. However, the financial innovation, widely practiced by large transnational financial institutions and central banks, calls into question the certainties offered by the papers based on the precious metal and brings the physical gold into spotlight. Lehman Brothers or Greece are only two of the milestones that marked the gold road during the past decade, from less than 400$ to more than 1900$ an ounce. The subprime crisis and the sovereign debt madness...

Citeste mai departe
Massive Liquidity Injection from the ECB – What Are the Effects?

Massive Liquidity Injection from the ECB – What Are the Effects?

On December 21, 2011 the European Central Bank (ECB) has launched the greatest liquidity opperation until now. More specifically, the European institution based in Frankfurt credited the commercial banks for a period of three years with the record ammount of €489 billions, at 1% interest rate. Even if ECB’s action was extensively debated in press, the economic effects of such a “crisis exit” were somehow overlooked. The injection of massive liquidity ammounts in the economy through the fractional...

Citeste mai departe
Crizaţi de (in)stabilitatea preţurilor la carburanţi?

Crizaţi de (in)stabilitatea preţurilor la carburanţi?

În tratatele bune de economie, adică cele în care autorul ține să precizeze din start metodologia cu ajutorul căruia investighează fenomenele, se spune că cei care suferă de mania stabilității sunt în general inadaptabili. Sunt acei indivizi care au dificultăți în a înțelege că, spre exemplu în formarea prețurilor la bunuri și servicii nu intră numai cererea manifestată de ei, ci și de o întreagă altă paletă de consumatori. Și, mai trist, sunt aceia care...

Citeste mai departe
Există viață după moarte? Sau etatizare după privatizare?

Există viață după moarte? Sau etatizare după privatizare?

Decizia statului român de a amenda producătorul auto Ford pentru neatingerea țintei de producție asumată prin contractul de privatizare a uzinei de la Craiova reprezintă semnul unei reîntoarceri pe scenă a unui actor binecunoscut: planificarea industrială. Deși reîntoarcerea se face după huiduieli și nu după ovaționări, impresia neclintită a acestui actor cum că ar avea talent nu poate fi ștearsă. Că va urma o prestație mediocră, nimeni nu are nici o îndoială. Din păcate,...

Citeste mai departe
Ţării cât mai puţin lapte!

Ţării cât mai puţin lapte!

Reţeta de aur a comunismului – planificarea centralizată – nu a murit! Este purtată pe noi culmi de glorie şi mândrie în politica agricolă comună a Uniunii Europene. Aceeaşi Uniune, care, prin alte politici, încearcă să se asigure că nu se încalcă principiile liberei concurenţe în diferite domenii, pentru a face economia zonei cât mai competitivă. O abordare schizoidă, pe care autorităţile europene promit de mulţi ani să o atenueze reformând politica...

Citeste mai departe
Piaţa şi economia socială

Piaţa şi economia socială

Una dintre tezele favorite ale intervenționiștilor este cea legată de ”economia de piață” care nu e suficient de socială și trebuie determinată, ca atare, prin politici publice să devină cu forța ”socială”. În primul rând aș dori să corectez sintagma ”economia de piață” spunând că economia nu poate fi decât de piaţă. Orice altceva se întâmplă în afara pieței, adică în afara sistemului de prețuri pe care doar piaţa...

Citeste mai departe
Tendinţe, cerinţe şi retrospecţiuni hayekiene...

Tendinţe, cerinţe şi retrospecţiuni hayekiene...

Recent, am tot auzit vehiculându-se o idee despre a cărei posibilitate de propagare m-am îndoit mereu: că piaţa aceasta liberă în care ne aflăm ar fi de fapt un eşec, ca urmare a libertăţii prea mari, întocmai cum, la polul opus, socialismul, datorită implicării exagerate a statului, a condus odinioară la prăbuşirea economiei; practic, se susţine ideea căii de mijloc, pentru că, aparent, extremele nu fac decât să conducă la crize. Teoria austriacă? Prin deducţie,...

Citeste mai departe
Tranziţia şi grupurile de interese

Tranziţia şi grupurile de interese

După căderea comunismului, autorităţile “emanate” din revoluţie au ezitat să lanseze reformele necesare pentru transformarea economiei planificate în economie de piaţă, cochetând mult timp cu “a treia cale”, “modelul suedez”, “economia social(ist)ă de piaţă” etc. Această strategie “graduală” a amplificat dezechilibrele economice moştenite din perioada comunistă, a împiedicat reformele necesare şi a întârziat orientarea...

Citeste mai departe
Euro, de la extaz la agonie. Un deceniu cât o viaţă

Euro, de la extaz la agonie. Un deceniu cât o viaţă

În doar un deceniu de existenţă fizică, euro a parcurs întregul drum, de la extaz, în momentul apariţiei, la agonie, astăzi – în plină criză a datoriilor. Acum, moneda unică se chinuie să caute o cale de întoarcere. Eliminarea riscurilor asociate schimburilor valutare, reducerea costurilor tranzacţiilor, un plus de certitudini în comerţul şi investiţiile transfrontaliere, stimularea concurenţei şi creşterea nivelului bunăstării şi productivităţii prin realizarea...

Citeste mai departe
Falimentul Spaniei, treptat şi apoi dintr-o dată

Falimentul Spaniei, treptat şi apoi dintr-o dată

Europa se pregăteşte de faliment. Iar pentru acest eveniment istoric încearcă să-şi cârpească hainele, ponosite de socialis­mul ultimelor decenii, cu ajutorul tiparniţelor Băncii Centrale Europene. Grecia a început să fie neglijată în presă, deoarece Spania atrage tot mai mult luminile rampei, în condiţiile în care guvernul de la Madrid se confruntă cu o trilemă. Ce să salveze mai întâi, sistemul bancar sau regiunile şi cum poate să facă asta în...

Citeste mai departe
BCE adoptă măsuri neconvenţionale pentru apărarea euro

BCE adoptă măsuri neconvenţionale pentru apărarea euro

Zona euro se confruntă cu posibilitatea evadării Greciei, cu bailout-ul Spaniei şi cu griparea mecanismului de transmisie monetară. Europa şi implicit moneda europeană trec prin cele mai dificile momente de la declanşarea crizei financiare, în 2007. Grecia este cu un picior şi jumătate în afara zonei euro. Spania şi sistemul său bancar au urgentă nevoie de un pachet de ajutorare din partea creditorilor instituţionalizati. Germania este în continuare scepticul de serviciu, încercând...

Citeste mai departe
Solidarity Tax Kills Solidarity

Solidarity Tax Kills Solidarity

Not so long ago, a fiscal initiative referring to the taxation by 1% of the great fortunes reappeard in the public eye. This proposal is worth exploring at least in order to show solidarity with the idea of this debate. Not to mention the fact that the tax itself is one which should encourage “solidarity”, as we are told. It refers, of course, to the solidarity imposed by the crisis manifestation. Paradoxically, imposing solidarity actually kills solidarity. Even if governors aim to develop the solidarity...

Citeste mai departe
Mister Manager = Comrade Director

Mister Manager = Comrade Director

A company, as the concrete form of entrepreneurs’ manifestation, requires economic calculation in terms of free prices which, in turn, has several institutional premises, the most important being: the existence of private property in general and over the means of production in particular (inclusively in the form of an unobstructed capital market), freedom of (internal and international) exchanges and sound currency. Ok, but what happends at state companies?

Citeste mai departe
The Entrepreneurs in relation to the State: The Good, the Bad and the Ugly

The Entrepreneurs in relation to the State: The Good, the Bad and the Ugly

Regardless of the economic situation and without taking into consideration what side of the political spectrum we express adherence to – if we can discuss about an authentical political spectrum in Romania – the increase in the level of investment and the encouragement of entrepreneurs is one of the mantras we permanently hear. The guidelines on the possibilities of stimulating this area of activity are generously set by the European Union.

Citeste mai departe
Manipularea LIBOR

Manipularea LIBOR

Descoperirea că ratele dobânzii LIBOR ar putea fi manipulate de către unele instituții financiare din Marea Britanie şi, prin ele, potenţial, de către Banca Angliei (n.a. banca centrală a Marii Britanii) a reprezentat un şoc pentru întreaga industrie financiară globală. Aşa cum meridianul 0 trece prin Greenwich şi toată lumea îşi potriveşte ceasul după această oră, aşa şi industria financiară globală se raporta la acest indicator calculat în City-ul londonez. Toate canalele...

Citeste mai departe
Taxa pe viciul de a taxa

Taxa pe viciul de a taxa

Una dintre legile lui Murphy spune că nimic nu-i implacabil, în afară de moarte şi impozite. Cum acţionează acest postulat asupra economiilor de piaţă? Aflăm de la Karl Marx: “Există o singură modalitate de a ucide capitalismul: prin taxe, taxe şi iar taxe”. Ultima taxă care era cât pe ce să îmbolnăvească societatea mai mult decât ar fi reuşit să însănătoşească naţia era taxa pe viciu. Noroc că s-a opus Ministerul Finanţelor Publice, şi Ministerul Sănătăţii...

Citeste mai departe
Despre finanţare europeană sau redistribuţie la nivel înalt

Despre finanţare europeană sau redistribuţie la nivel înalt

Poll: Problema disparităţilor economice este fundamentală, însă nu contrabalansează efectele negative ale redistribuţiei. Soluţia stă în mecanismele pieţei libere. O dată cu integrarea în Uniunea Europeană, România a beneficiat de fonduri structurale menite să încurajeze creşterea economică şi să reducă discrepanţele existente faţă de celelalte state membre. Numeroase proiecte cu finanţare nerambursabilă au fost implementate de-a lungul timpului, însă progresul...

Citeste mai departe
Economia (anti)socială

Economia (anti)socială

Credinţa celor mai mulţi dintre semenii nostri este aceea că economia nu poate funcţiona bine decât dacă este reglementată corespunzător. De la nivel microeconomic până la chestiunile complicate ale macroeconomiei totul trebuie gestionat, controlat, avizat de către decidenţii de politică economică. Dacă nu ar fi aşa, atunci economia nu ar funcţiona în acord cu principalul său obiectiv: crearea şi împărţirea echitabilă a avuţiei. Atât de împământenită este...

Citeste mai departe

"Epopeea" Oltchim: intrarea în alternativă?

După mai bine de două decenii de tranziţie, după cicluri de reformă de formă (pe calapod capitalist?), după transplant de politici unanim declarate à la Washington Consensus, după aderări atlantice şi europene, iată că ne întoarcem brusc la origini, adică la industria socialistă care hrănea, şi din câte se pare nu doar odinioară, naţionalisme economice şi orgolii patriotarde. „Epopeea” Oltchim, recent derulată live pe mai toate ecranele, este ilustrarea crudă a unei...

Citeste mai departe

"Bet-man" şi economia liliacului matematician

Îmi pare nespus de rău, însă nu mă pot hotărî dacă să scriu despre „Cazul Sima” sau despre Premiul Nobel pentru economie, „în general”. Cazul Sima implică un matematician care se distrează prin economia reală; cazul Nobel implică, de multişor, varii matematicieni care se distrează prin economia teoretică, „ştiinţifică”. Voi alege, aşadar, să cheltuim câteva cuvinte despre conjuncţia dintre ştiinţa numerelor în slujba oamenilor...

Citeste mai departe