Studii

The Face of Competitive Advantage, With and Without a Mask

The Face of Competitive Advantage, With and Without a Mask

According to the orthodox theory of international trade, the argument of selective industrial policy means the state capability of identifying competitive advantages and to exploit them. In this approach, I want to emphasize the necessity of a critical reconsideration of the "competitive advantage" and "national competitiveness", and also of the implications deriving from these concepts over public policy. First of all, I analyzed the scientifically basis of competitiveness: on the free market,...

Citeste mai departe
Anatomia avantajului competitiv: cu mască, fără mască!

Anatomia avantajului competitiv: cu mască, fără mască!

[Textul de faţă este varianta actualizată a studiului publicat în Revista Oeconomica] În literatura economică, logica avantajului competitiv constituie, în continuare, subiectul a numeroase controverse. Cele mai frecvente raţionamente din domeniul comerţului internaţional invocă „avantajele competitive" deţinute de o industrie sau alta în vederea justificării poziţiilor economice ale acestor industrii dar, mai ales, în vederea justificării politicilor naţionale...

Citeste mai departe
The Institution of Private Property

The Institution of Private Property

The usual idea is that property means a physical object which the owner can use as he pleases. But with such an idea in mind we are not getting very far in the theoretical study of the matter. What is essential for property is the relationships between individuals that it creates. They pertain to the actions that an individual can take and the way the others have to relate to these actions. Property is a bundle of rights. I have the right to cut a ball into pieces, to inflate or deflate it, but I do not have the right...

Citeste mai departe
The Modern Economist: Scientific Relativism and Ethics

The Modern Economist: Scientific Relativism and Ethics

In the evolution of society, ideas represent the essential engine of each and every change. There are no implacable rules of history and the future is neither written in stars nor in economics and cybernetics modelling, that had become the sterile fashion of economic journals – journals in which economics is the endangered scientific species. History as well as future development of events, was and will be determined by ideas, being them false or true..

Citeste mai departe
Instituţia proprietăţii private

Instituţia proprietăţii private

[Textul de faţă este parte a notelor de curs "Instituţii politice şi economice", mai 2005] Ideea uzuală este că proprietate înseamnă un obiect (fizic) de care proprietarul poate dispune după cum crede de cuviinţă. Cu o astfel de idee în minte nu am ajunge însă prea departe în studiul teoretic al chestiunii. Esenţiale sunt relaţiile dintre indivizi. Ele privesc acţiunile pe care un individ le poate întreprinde şi felul în care ceilalţi trebuie să se raporteze...

Citeste mai departe
„Economistul recent”: între relativismul ştiinţific şi recursul la etică

„Economistul recent”: între relativismul ştiinţific şi recursul la etică

[Textul de faţă este varianta actualizată a studiului publicat în Revista Oeconomica] În evoluţia societăţii, ideile sunt fermenţii esenţiali ai oricărei schimbări. Nu există legi implacabile ale istoriei iar viitorul nu este scris nici în stele şi, spre „deliciul" cantitativiştilor (macro) contemporani, nici în modelarea cibernetico-economică, devenită moda sterilă a jurnalelor de economie - în care tocmai economia este specia ştiinţifică pe cale de...

Citeste mai departe
The Difficult Road to Postal Services Liberalization

The Difficult Road to Postal Services Liberalization

The article is focused on the changes that are currently under way in the EU member states with the aim of ensuring a long time ago set objective: liberalization of the postal services as a means for increasing efficiency of this sector. First, we discuss on the specificities that make this sector so important for a national economy. Then we discuss the arguments in favor of the so long waited for liberalization as well as on the steps taken by the European authorities towards the opening of this market. The last part...

Citeste mai departe
Odyssey of Collective Agreements

Odyssey of Collective Agreements

The existence of labor unions and employers unions has a purely economic purpose, not social; protecting privileges against competitors, against the new entrepreneurs and young employees was always the main reason of existance for guilds, labor unions and professional associations. The right of association, including labor unions or employers organizations, is a condition of freedom and does not allow anyone to breach freedoms of others, but now, with the support of the state apparatus, this is the result. Corrections...

Citeste mai departe
Epopeea contractelor colective

Epopeea contractelor colective

Scopul existenţei sindicatelor şi patronatelor este pur economic, nicidecum social; protejarea privilegiilor împotriva competitorilor, împotriva noilor întreprinzători şi a salariaţilor tineri a reprezentat dintotdeauna principala motivaţie a existenţei breslelor, ghildelor, sindicatelor şi a asociaţiilor profesionale. Dreptul de asociere, inclusiv în organizaţii sindicale sau patronale, este o condiţie a libertăţii şi nu permite nimănui încălcarea libertăţilor altor oameni,...

Citeste mai departe
State Education: Myths and Errors

State Education: Myths and Errors

The rationale for public intervention in education suggests that any private supplying alternative fails because of the market imperfections. In addition, the mainstream theory argues that education is susceptible to generate social benefits larger than the individual ones. Nowadays, the public education's arguments are more often proven to be mere myths.  Despite this, the errors persist both at the academic and political level. The main goal of this article is to emphasize the weakness of the state provided education...

Citeste mai departe
Educaţia de stat: mituri şi erori

Educaţia de stat: mituri şi erori

Argumentele intervenţiei publice asupra educaţiei par a sugera faptul că alternativa finanţării private a educaţiei se loveşte de obstacole insurmontabile. În prezent, furnizarea educaţiei de către stat este tot mai greu de argumentat din perspectiva ştiinţei economice, dincolo de miturile dezvăluite, pas cu pas, de realitatea din şcoli şi din societate. Obiectivul acestui studiu este acela de a prezenta erorile argumentelor furnizării publice a educaţiei şi de a susţine necesitatea şi viabilitatea...

Citeste mai departe
Cine este întreprinzătorul şi ce

Cine este întreprinzătorul şi ce

[Studiul de faţă are la bază secţiunea 4.1 a cărţii „Economia de piaţă: fundamentele instituţionale ale prosperităţii", coord. Cosmin Marinescu, Editura ASE, Bucureşti, 2007] Studiul de faţă îşi propune să aducă o serie de lămuriri asupra întreprinzătorului, în principal cu referire la locul central pe care îl deţine acesta în procesul demarării şi conducerii oricărei activităţi antreprenoriale. Necesitatea unor asemenea clarificări se justifică prin existenţa...

Citeste mai departe
Who is the entrepreneur and what is he “entreprising”?

Who is the entrepreneur and what is he “entreprising”?

In order to understand correctly the economic function of the entrepreneur we must clarify some important aspects. The entrepreneur is the main character in the market economy. By the term entrepreneur used in this article we will understand the “capital owner” who is motivated by obtaining profit and assuming the inherent risks of this process. No matter the nature of his activity the outcome will show invariably the same function: that of ensuring the market’s evolution, consequently by serving the interests...

Citeste mai departe
Butaforia optimului fiscal: impozit progresiv vs. cota unică

Butaforia optimului fiscal: impozit progresiv vs. cota unică

Motto: „Impozitarea este mai mult decât jumulirea unei gâşte. Adică este arta de a obţine cel mai mare număr de pene cu cel mai mic număr de ţipete". (după J. B. Colbert) În acest studiu vă invit la o incursiune pe tărâmul analizei impozitării, unul atât de încărcat de pasiuni şi controverse. Scopul „călătoriei” este acela de a desluşi posibilitatea ca ştiinţa economică să „prescrie” un optim fiscal, atât în...

Citeste mai departe